Spring naar content

€75,5 miljoen beschikbaar voor subsidie Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties in 2022

Veel amateursport organisaties willen investeren in hun sportaccommodatie en/of sportmaterialen. De overheid stimuleert in deze ontwikkelingen met de subsidie Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA).

In 2022 zijn er wijzigingen en uitbreidingen in de subsidie gekomen, zoals de verlaging van het minimumbedrag naar € 2.500. Hieronder geven we toelichting op een aantal inhoudelijke wijzigingen en de werking van de subsidie. 

De BOSA is bestemd voor amateursport organisaties zonder winstoogmerk die hun accommodatie beschikbaar stellen voor lokaal gebruik. De subsidie bedraagt 20% van de te subsidiëren kosten. Er is 10% aanvullende subsidie beschikbaar voor aanvullende maatregelen die gericht zijn op:

 • Energiebesparing
 • Circulariteit
 • Klimaatadaptatie
 • Toegankelijkheid

Via de site van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met deze link kun je de volledige lijst van maatregelen downloaden waarvoor aanvullende subsidie (totaal 30%) kan worden aangevraagd.

De belangrijkste wijzigingen per 2022

Onderstaand hebben we de belangrijkste wijzigingen in de lijst met maatregelen van 2022 op een rij gezet:

 • Verlaging van het minimale subsidiebedrag van € 5.000 naar € 2.500
  Het maximale subsidiebedrag per aanvrager per kalenderjaar is € 2,5 miljoen.
 • Vanaf 2022 geldt dat een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) een verplicht onderdeel is op de energiebesparingsmaatregelen (verlichting, ventilatie, verwarming, koeling, tapwater en duurzame energieopwekking)
 • Binnen duurzame energieopwekking is zonnewarmtecollector voor sportvelden toegevoegd
  “Bestemd voor het verzamelen van warmte d.m.v. een collectorsysteem onder sportvelden t.b.v. het gebruik van het verwarmen van water of lucht.”
 • Naast zonnepanelen is ook flexibele PV (film met fotovoltaïsche zonnecellen) voor elektriciteitsopwekking toegevoegd.
 • Binnen circulariteit zijn gerecyclede shockpads toegevoegd.
  “ Bestemd voor nieuwe of het vervangen van bestaande sportvelden ondervloeren gemaakt van 80% aantoonbaar gerecycled materiaal inclusief terugnameverplichting door de leverancier.”
 • Binnen de maatregelen klimaatadaptatie is het infiltratiesysteem toegevoegd.
 • Binnen de maatregelen toegankelijkheid is toegang sportrolstoelen toegevoegd.

Wanneer vraag je BOSA subsidie aan?

Je kunt de BOSA subsidie op verschillende momenten aanvragen. Voorafgaand aan de uitvoering van de activiteiten of na afronding. Als je achteraf BOSA aanvraagt, dienen de activiteiten binnen 12 maanden voorafgaand aan de indieningsdatum gerealiseerd te zijn. Bij een aanvraag vooraf, geldt een realisatietermijn van maximaal drie jaar.
Wanneer je de aanvraag achteraf indient, heb je het voordeel dat je verschillende ontwikkelingen van de afgelopen periode mee kan nemen. Als je bijvoorbeeld duurzame aanpassingen aan je sportaccommodatie uit hebt gevoerd, maar je hebt ook investeringen in sportmaterialen gedaan, kun je deze beide meenemen in je aanvraag. In dit voorbeeld komen de kosten voor de duurzame aanpassingen dan in aanmerking voor 30% subsidie, van de kosten voor sportmaterialen krijg je 20% gesubsidieerd.

Wat heb je nodig voor de aanvraag?

Bij het indienen van de aanvraag heb je verschillende gegevens en formulieren nodig. Het is handig als je deze vooraf compleet en bij de hand hebt.

 • Kostenoverzicht van de subsidiabele kosten
  hierbij dien je gebruik te maken van het daarvoor bestemde kostenoverzicht aanvraag achteraf of aanvraag vooraf
 • Scans van offertes, facturen en betaalbewijzen
 • Contactgegevens van de aanvragen organisatie
 • KvK inschrijving inclusief SBI-code en tekenbevoegde(n)
 • Bankgegevens inclusief een bankafschrift
 • Start- en einddatum van de activiteiten waar je subsidie voor aanvraagt.

De behandeltijden van de subsidieaanvragen variëren van maximaal 13 weken (bij aanvragen die vooraf gedaan worden) tot maximaal 22 weken (aanvragen die achteraf of aanvullend gedaan worden).

Per 1 februari 2022 is er € 16,6 miljoen van het budget van € 75,5 miljoen verleend. Voor € 14,7 miljoen zijn er aanvragen in behandeling. Kom dus in actie en zorg dat je gebruik kan maken van het beschikbare budget. 
Het beschikbare budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Als je je verder wil oriënteren op beschikbare subsidies kijk dan eens naar onze Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties.

Meer lezen over dit onderwerp?

Bij het ontwikkelen van een vitale sportaccommodatie hoort fysieke toegankelijkheid, waarin de subsidie BOSA ook ondersteunt. Lees meer over fysieke toegankelijkheid van sportaccommodaties.

Via onderstaande link vind je een animatie waarin de basis van subsidie BOSA wordt uitgelegd.

https://www.dus-i.nl/subsidies/stimulering-bouw-en-onderhoud-sportaccommodaties

Wil jij een indicatie van de kosten van het verduurzamen van jouw sportaccommodatie, dan kun je direct offertes gericht op jouw accommodatie aanvragen via Sport NL Groen.