Spring naar content

Energieprestatie-eisen nieuwbouw sportaccommodaties per 2021 van kracht

Voor nieuwbouw, en dus ook voor nieuwe sportaccommodaties, gelden vanaf 1 januari 2021 energieprestatie-eisen. Deze eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) hebben betrekking op:

  • de energiebehoefte
  • het primaire fossiel energiegebruik en
  • het aandeel hernieuwbare energie

De ingangsdatum van deze eisen, die gepland stond op 1 juli van dit jaar, is op verzoek van meerdere brancheverenigingen en belangenbehartigers in de bouwsector uitgesteld tot 1 januari 2021. Minister Knops heeft hiermee ingestemd, omdat “zorgvuldigheid voorop staat”.

Wat betekenen deze eisen voor de realisatie van uw sportaccommodatie? Lees er meer over in onderstaande berichten: