Spring naar content

Extra geld voor verduurzamen sportgebouwen

Het kabinet trekt € 50 miljoen uit om bij onderhoud en renovatie van scholen en sportgebouwen ook investeringen in verduurzaming mogelijk te maken. Deze investeringsimpuls is een van de onderwerpen in de brief ‘Maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis’ van de minister van BZK aan de Tweede Kamer.

Lees er meer over in het bericht van VNG.