Spring naar content

Feedback gevraagd over Europees werkplan Sport

De Europese Commissie vraagt sport stakeholders om feedback over het nog lopende Workplan Sport 2021-2024. Tot 25 augustus kun je nog op een vragenlijst reageren en ook je eigen suggesties voor nieuwe prioriteiten voor het nieuwe werkplan mee te geven.

Op dit moment zijn dit de prioriteiten, die onder andere worden uitgewerkt in het subsidieprogramma Erasmus+Sport. Maar daarnaast zijn er ook congressen, peer learning activiteiten en natuurlijk de Europese Week van Sport.
De huidige prioriteiten zijn:

  • bescherming van de integriteit en waarden in de sport;
  • de sociaal-economische en ecologische dimensie van sport;
  • de bevordering van sportbeoefening en gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging.

Hier vind je de oproep van de Europese Commissie. Sport en Europa is geïnteresseerd in de feedback die Nederlandse organisaties willen geven; email manager public affairs Jacqueline Kronenburg van Kenniscentrum Sport & Bewegen als je daarbij betrokken bent.