Spring naar content

Gemeenten op weg naar chemievrij beheer grassportvelden

Vandaag heeft het Mulier Instituut het rapport “Milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheer” gepubliceerd, met daarin de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd onder de gemeenten.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) heeft als doel gesteld dat er na 2022 geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden. Veel gemeenten hebben hier vragen over of weten nog onvoldoende wat deze wetswijziging inhoudt. Er is daarom een grote behoefte aan bijvoorbeeld handreikingen of stappenplannen op het gebied van Integrated Pest Management (IPM).
Een derde van de gemeenten gaat in 2020 absoluut geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken op grassportvelden en de helft heeft de intentie om dit niet te doen in 2020.

Lees het hele rapport.

Lees ook het artikel in Trouw, met een interview met Geert Cuperus, voorzitter van de werkgroep mileuvriendelijk veldbeheer (vanuit de Routekaart Verduurzaming Sport).