Spring naar content

Gevolgen coronacrisis nog steeds voelbaar in hele sportsector

Alle deelsectoren van de sportsector merken nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. De sportsector toont zich veerkrachtig, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid. Maar tegelijk heeft de sector met tal van nieuwe uitdagingen te maken. Dat blijkt uit de vijfde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.

Uitdagingen voor de sportsector zijn bijvoorbeeld:

  • een daling van het aantal leden, klanten en vrijwilligers;
  • personeelstekort;
  • inflatie;
  • stijgende energieprijzen.

Coronacrisis heeft beweeggedrag veranderd en verschillen vergroot

Nederlanders zijn tijdens de coronacrisis minder en anders gaan sporten en bewegen. Ze willen vaak hun oude sport- en beweeggedrag weer oppakken, maar dat blijkt in de praktijk lastig. Flexibelere en individuelere vormen van sport zijn populairder geworden. Mensen sporten nu voornamelijk buiten en voor hun gezondheid of plezier.

De verschillen in sportdeelname en gezondheid tussen lager- en hogeropgeleiden en lagere en hogere inkomensgroepen zijn tijdens de coronacrisis groter geworden.

Binnensport harder geraakt dan buitensport

Verenigingen en ondernemers van binnensporten hebben te maken met een afname in het klanten- en ledenbestand. Met in het geval van de ondernemers een lagere omzet en hogere schuldenlast tot gevolg. Aanbieders van buitensporten zoals golf en paardensport komen juist sterker uit de coronacrisis.

Minder financiële buffers

De sportsector kan nieuwe financiële klappen veel minder goed opvangen dan voor de coronacrisis. Sportaanbieders hebben hun reserves moeten aanspreken en/of betalingen uitgesteld. Ze hebben nu over het algemeen veel minder (financiële) buffers dan begin 2020.

Het is voor de sportsector niet makkelijk om de financiële buffers weer op te bouwen. Zelfs als dit het einde blijkt van de coronacrisis én de sportdeelname binnen afzienbare termijn weer op het oude niveau is. Dat komt door de inflatie, stijgende energieprijzen en problemen bij de werving van personeel.

Gevolgen coronamaatregelen voor sportsector gemonitord

De Monitor Sport en corona geeft inzicht in de gevolgen van de coronamaatregelen voor het sport- en beweeggedrag en voor de organisatie en financiering van de sport in Nederland. Daarbij gaat de aandacht uit naar sportverenigingen, sportondernemers, de ondersteuningsstructuur, topsport, sportevenementen en betaald voetbal.

De eerste Monitor Sport en corona verscheen begin juli 2020, de tweede in november 2020, de derde in juni 2021 en de vierde in november 2021. Na ruim tweeënhalf jaar corona maken we de balans op en formuleren we enkele lessen die we van de coronacrisis hebben geleerd.

Het onderzoek voor deze vijfde Monitor Sport en corona vond plaats in september en oktober 2022, zo’n drie kwart jaar nadat de laatste beperkende maatregelen voor de sportsector van kracht waren.

Lees de volledige bevindingen in het rapport ‘Monitor Sport en corona V. De gevolgen van coronamaatregelen voor de sportsector’.

Lees ook de Kamerbrief over sportstelsel en sportbeleid vanaf 2023.

Neem voor meer informatie contact op met Ine Pulles.

Kennisconsortium Sport en corona

Alle deelsectoren van de sportsector merken nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. De sportsector toont zich veerkrachtig, mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid. Maar tegelijk heeft de sector met tal van nieuwe uitdagingen te maken. Dat blijkt uit de vijfde uitgave van de Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut.