Spring naar content

Gevolgen COVID-19 voor verduurzaming van het sportvastgoed in beeld

bericht van het ministerie van VWS

Nederland is in de ban van COVID-19, waardoor een deel van het (sociale) leven stil ligt. Sportinrichtingen zijn in ieder geval gesloten tot en met 28 april 2020, wat betekent dat op sportaccommodaties in principe geen gebruikers aanwezig zijn. Tegelijkertijd zien we dat veel bedrijvigheid – waaronder het werk in de bouwsector – doorgaat, met inachtneming van enkele extra voorzorgsmaatregelen.

Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven, is er reden voor extra voorzichtigheid. Echter, de sportaccommodaties staan dus in principe leeg. Wij willen daarom adviseren om ook de duurzaamheidstrajecten op sportaccommodaties voort te zetten en de bouw en (essentieel) onderhoud van accommodaties niet te verplaatsen. Hieronder hebben wij adviezen beschreven die in ieder geval gelden tot en met 28 april en mogelijk langer, als de maatregelen worden verlengd. Centraal in deze richtlijnen staat voor ons het principe van ‘samen veilig doorwerken’.

[yard_header title=”Energiescans” /]

  • Aangezien de sportaccommodaties op dit moment in principe leeg staan, kunnen energiescans evenals de plaatsing van duurzame maatregelen ons inziens doorgang vinden, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Wij willen alle energie adviseurs daarom vragen om – uiteraard indien zij niet ziek zijn – hun werkzaamheden op sportaccommodaties voort te zetten.
  • De duurzaamheidstrajecten waarmee een vereniging / accommodatie gestart is of die ze gepland had om te starten, kunnen dus ook doorgaan. Wij willen deze verenigingen / accommodaties daarom vragen om hun verduurzamingsplannen niet uit te stellen of annuleren. Uiteraard dienen hierbij dan de richtlijnen van het RIVM gevolgd te worden en dient er goed te worden afgestemd met de betrokkenen.

[yard_header title=”Onderhoud” /]

  • Met betrekking tot onderhoud van sportaccommodaties, volgen wij de lijn van NOC*NSF en adviseren we om essentieel onderhoud te blijven doen, zodat er na het beëindigen van de maatregelen weer als vanouds hoogwaardig en veilig gesport kan worden. Voor meer informatie over noodzakelijk onderhoud verwijzen wij door naar de FAQ van NOC*NSF.
  • Wij adviseren u om regulier onderhoud, keuringen etc. uitsluitend te doen op basis van overleg met de eigenaar van de sportaccommodatie, uitgaande dat deze direct of indirect contact heeft met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van de betreffende gemeente vanwege bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

[yard_header title=”Bouw” /]

  • De bouwsector draait momenteel grotendeels door, hoewel er door de COVID-19 uitbraak wel extra maatregelen zijn voorgeschreven. Wij adviseren daarom om de bouw op sportaccommodaties zo goed mogelijk door te laten gaan, omdat hier op dit moment in principe geen gebruikers aanwezig zijn en het risico daarom beperkt is. Deze maatregelen kunnen tevens een invloed hebben op de (al bestaande) planning. Er wordt namelijk gewerkt in kleinere groepen (i.v.m. 1,5 meter afstand) en het ziekteverzuim kan hoger uitvallen. Ook kan de situatie na 28 april weer sterk veranderd zijn.
  • We verwijzen hierbij naar het protocol ‘Samen veilig doorwerken’, dat handvatten biedt over veilig werken in de bouwsector tijdens de corona crisis. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld. Bouwend Nederland heeft tevens een Helpdesk Corona geopend voor vragen.
  • Ook hier geldt het advies voor vooraf overleg met de burgemeester/voorzitter veiligheidsregio van uw gemeente.