Spring naar content

Handboek lokale sportplatformen beschikbaar

Vanaf heden is het Handboek lokale sportplatformen beschikbaar. Lokale sportplatformen hebben een belangrijke functie in het signaleren en ter sprake brengen van de onderwerpen die spelen bij lokale sportclubs. Het Handboek lokale sportplatformen legt concreet uit wat de meerwaarde is van lokale sportplatformen voor het sportlandschap én hoe je een lokaal sportplatform kan starten of versterken.

Voor wie zijn lokale sportplatformen

Lokale sportplatformen bestaan uit vertegenwoordigers van de lokale sport. Dit kunnen mensen zijn die werken bij gemeenten, sportserviceorganisaties, sportbestuurders, buurtsportcoaches, sportraden, Adviseurs lokale sport en verenigingsondersteuners. Deze groep, die zich aansluit binnen een lokaal sportplatform fungeert als gesprekspartner voor de gemeente.

Wat zijn lokale sportplatformen

Doordat Lokale sportplatformen fungeren als gesprekspartner voor de gemeenten, nemen zij een belangrijke rol in voor het versterken van sportclubs én dus de sport in het algemeen. Er wordt duidelijk welke onderwerpen er spelen bij lokale sportclubs, zodat vervolgens de gemeente geadviseerd kan worden in het sportbeleid. Passend bij de clubs. Tevens zorgen lokale sportplatformen voor de borging van al het werk dat lokaal is verricht vanuit het Sportakkoord voor de toekomst. Goed werk mag immers niet verloren gaan.

Ga naar het handboek: https://ptd.digitaal-magazine.nl/sportraden/cover