Spring naar content

Hoge energiekosten. Wat kun je nu doen?

Met de winter voor de deur wordt pijnlijk duidelijk wat de vergaande gevolgen zijn van de stijgende energieprijzen voor veel sportaccommodaties.

Sportaccommodaties die al stappen in verduurzaming hebben gezet, zoals Plaza Sportiva, lijken minder getroffen. Zij hebben energiebesparende maatregelen genomen en kunnen gebruik maken van duurzaam opgewekte energie. Hierdoor zijn de stijgende energiekosten van minder invloed op de begroting.

Voor veel verenigingen en gemeenten is het uitvoeren van vergaande verduurzamingsmaatregelen voor deze winter niet meer realistisch, maar er zijn wel besparingsadviezen waar je direct mee aan de slag kan. 

De komende weken publiceren wij informatie waar je als sportaccommodatie direct mee aan de slag kan. Noodoplossingen om deze winter door te komen. En natuurlijk ook lange termijn oplossingen om zo snel mogelijk een toekomstbestendige sportaccommodatie te realiseren.