Spring naar content

Homoacceptatie steeds vaker op beleidsagenda sportverenigingen

Sportverenigingen hebben steeds vaker beleid gericht op het tegengaan van discriminatie. Het aantal sportverenigingen met antidiscriminatiebeleid is verdubbeld ten opzichte van 2010. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder verenigingsbestuurders.

Bron: Mulier Instituut