Spring naar content

Informatiebijeenkomsten Sportakkoord, werken met lokale data

Vereniging Sport en Gemeenten, RIVM, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF en Mulier Instituut organiseren drie informatiebijeenkomsten door heel Nederland voor gemeenteambtenaren en sportformateurs over het benutten van data ten behoeve van een lokaal sportakkoord. 

U gaat aan de slag om in uw gemeente samen met partners te werken aan een lokaal sportakkoord. Een dynamisch proces waarbij allerlei vragen bij u en andere partijen opspelen over het nu en de toekomst van sport en bewegen in de gemeente.

Vragen als:

 • Hoe integraal is ons sport- en beweegbeleid?
 • Welke sportaanbieders zijn sterk en welke staan er minder florissant voor?
 • Hoe staat het met de kwantiteit en kwaliteit van sportaccommodaties?
 • Welke doelgroepen sporten en bewegen te weinig of zijn onvoldoende vaardig in beweging?
 • Hoe staat het met de motorische vaardigheid van onze kinderen?
 • Hoe verhoud dit zicht tot andere vergelijkbare gemeentes in en buiten de eigen regio?
 • En tot slot: welke ambities levert dit inzicht op voor het ontwikkelen van nieuw beleid?

De juiste data kunnen helpen een antwoord te vinden op deze en andere vragen en op die manier input leveren voor het maken van een goede ‘startfoto’ van de lokale sport- en beweegsector. Naast een beeld van de huidige situatie aan de hand van data is ook het begrip van maatschappelijke ontwikkelingen, trends en de doorwerking in de lokale sport- en beweegsector van belang. Zo bepaalt u wat de opgave(n) zijn waaraan gezamenlijk gewerkt kan worden.

Voor wie zijn de bijeenkomsten bedoeld?

Deze informatiebijeenkomsten zijn uitsluitend bedoeld voor ambtenaren van gemeenten die aan de slag willen met het ontwikkelen van een lokaal sportakkoord. Wenselijk is dat in ieder geval de ambtenaar betrokken bij het te ontwikkelen sportakkoord hierbij aanwezig is. Sportformateurs zijn tevens van harte welkom.

Wat neemt u mee naar huis?

 • inzichten over hoe u data kan benutten in het proces om te komen tot een lokaal sportakkoord;
 • informatie over beschikbare landelijke data geënt op de diverse deelakkoorden;
 • informatie over beschikbare (monitoring)instrumenten en informatietools om in te zetten en
 • een eerste aanzet van de startfoto voor uw gemeente.

U zult aanvullende informatie, waaronder het databronnenbestand sport en bewegen en de beleidsanalysetool, na afloop van deze informatiebijeenkomst nagezonden krijgen.

Data en locaties

 • 11 november in Woerden
 • 18 november in Heerenveen
 • 25 november in Venlo

Mocht u verhinderd zijn voor een bijeenkomst bij u in de omgeving, dan kunt u zich desgewenst aanmelden voor één van de twee andere bijeenkomsten dit najaar.

Meer informatie en aanmelden.