Spring naar content

Innovatieplatform Duurzame Sportsector organiseert open brainstorm beter bespeelbare natuurgrasvelden

In een reeks van open brainstorms, georganiseerd door het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is vorige week een hele middag gebrainstormd over innovaties ten behoeve van beter bespeelbare natuurgrasvelden.

Op uitnodiging van het team beter bespeelbare natuurgrasvelden kwamen meer dan 30 man samen bij voetbalvereniging OJC Rosmalen. Onder andere ambtenaren van de gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Ook marktpartijen, de Nederlandse Golf Federatie en Holland Innovative waren aanwezig.

Wat duidelijk is dat er genoeg potentieel is om de grasmatten naar een hogere en constante bespeelbaarheid te krijgen.

De deelnemers hebben besproken hoe een duurzame constant bespeelbare natuur grasmat te realiseren is. Binnen het Innovatieplatform Duurzame Sportsector wordt gezocht naar een systeemoplossing voor dit vraagstuk. De vooruitgang ontstaat bij een integrale oplossing met een beter bespeelbare grasmat als resultaat. 

Er wordt gezocht naar een duurzame optimale mix van bemesting, beregening, bezaaiing etc. Dat klinkt eenvoudig, maar de praktijk is weerbarstiger. Het is nodig  goed onderzoek te doen en daarin ook beter samen te werken.  

Er is behoefte om met elkaar vanuit samenwerking stappen te zetten. Zowel gemeenten als bedrijven zien hier mogelijkheden en derhalve ligt de vraag voor aan zowel gemeenten als bedrijven of ze deze behoefte steunen met kennis, kunde en energie. Dat is wat de komende weken duidelijk wordt.

Het inhoudelijke deel van de sessie is verzorgd door Niels Dokkuma van de Nederlandse Golf Federatie en Menke Steenbergen van Holland Innovative.

Niels Dokkuma van de Nederlandse Golf Federatie lichtte toe hoe binnen de golf op dit gebied al gewerkt wordt met een systemische aanpak. Binnen de golfsector wordt vanuit gegevens uit monitoring door veldbeheer planmatig en systematisch gewerkt. 

Een volgende relevante vraag is dan; hoe krijg je de mensen mee in deze ontwikkeling? Hoe krijg je de groundsman mee?Hoe krijg je de vrijwilliger mee en welke ondersteunende rol kan technologie bieden?

Daarover gaf Menke Steenbergen van Holland Innovative een presentatie. Door middel van digitalisering  en monitoring wordt duidelijk wat gedaan kan worden aan veldbeheer. En als je weet wat je doet doen, wordt de uitvoering een stuk gemakkelijker. 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het team Sportvelden van de Toekomst hou dan de innovatiepagina van de Duurzaamheidsatlas in de gaten of volg Duurzame Sportsector op LinkedIn. 

Innovatie Platform Duurzame Sportsector

Circulaire kunstgrasvelden, multifunctionele open sportaccommodaties of een sportpark als energiehub. Om de sportsector sneller te verduurzamen, zijn er slimme oplossingen nodig. Daarom werken we in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector samen met gemeenten, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen aan innovaties. In negen teams wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Het overzicht van de verschillende teams en innovaties vind je hier. Deze pagina is nog in ontwikkeling. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & BewegenSportinnovator en Vereniging Sport en Gemeenten.

Lees hier alles over de teams en de pilots van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector.

Wil je meer informatie over het Innovatieplatform Duurzame Sportsector, dan kun je contact opnemen met Richard Migchielsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

T 06-20995262

richard.migchielsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl