Spring naar content

Innovatieplatform Duurzame Sportsector organiseert open brainstorm Sportvelden van de toekomst

Vorige week kwamen op de KNVB Campus in Zeist gemeenten, kunstgrasproducenten, RVO, NOC*NSF, Sportinnovator, VSG en Kenniscentrum Sport & Bewegen samen om te spreken over sportvelden van de toekomst. Hoe ziet het sportveld van de toekomst eruit? Wat hebben we nodig om daar te komen?

Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector heeft deze open brainstorm georganiseerd om antwoorden te geven op de volgende vragen: 

  • Welke kennis is al aanwezig? 
  • Hoe komen we tot een onafhankelijk en eenduidig overzicht van verschillende type kunstgrasvelden? 
  • Wat zijn de voor- en nadelen van deze velden? 
  • Welke innovaties zijn er nodig?
  • Hoe komen we samen tot een biobased/ degraded circulaire kunstgrasvezel?

Om tot innovaties te komen, is het van belang dat we eenduidig overzicht hebben van de kunstgrasvelden die er in Nederland liggen en wat de voor- en nadelen zijn. Dat hebben we gevonden in het accommodatiepaspoort. 

Bob Thomassen van NOC*NSF heeft uitleg gegeven over ‘het waarom’ en de inrichting van het paspoort. Belangrijke verbinding is die met het kwaliteitszorgsysteem en de procedure om te komen tot certificering van innovaties.

We zien dat de manier waarop we komen tot gecertificeerde innovaties bijdraagt aan een meer open cultuur waarin we samen tot duurzame innovaties komen.

Een duurzame innovatie kan bijvoorbeeld zijn een biobased/-degraded, circulaire, slijtvaste kunstgrasvezel. Als platform onderzoeken we nu welke gemeenten en leveranciers  gezamenlijk de zoektocht naar deze vezel en bekking of andere duurzame innovaties willen vormgeven.

De leveranciers en producenten krijgen in een vertrouwde en veilige omgeving gelegenheid om hun ideeën, aanpak en voorwaarden aan de betrokken gemeenten voor te leggen.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het team Sportvelden van de Toekomst hou dan de innovatiepagina van de Duurzaamheidsatlas in de gaten of volg Duurzame Sportsector op LinkedIn. 

Innovatie Platform Duurzame Sportsector

Circulaire kunstgrasvelden, multifunctionele open sportaccommodaties of een sportpark als energiehub. Om de sportsector sneller te verduurzamen, zijn er slimme oplossingen nodig. Daarom werken we in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector samen met gemeenten, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen aan innovaties. In negen teams wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Het overzicht van de verschillende teams en innovaties vind je hier. Deze pagina is nog in ontwikkeling. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & BewegenSportinnovator en Vereniging Sport en Gemeenten.

Lees hier alles over de teams en de pilots van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector.

Wil je meer informatie over het Innovatieplatform Duurzame Sportsector, dan kun je contact opnemen met Richard Migchielsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

T 06-20995262

richard.migchielsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl