Spring naar content

Innovatieplatform Duurzame Sportsector presenteert eerste plannen

Aanstaande donderdag 19 mei komen 14 grote gemeenten bij elkaar op Sportpark Galecop in Nieuwegein. Deze gemeenten werken in teams samen in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector aan het verduurzamen van sport en sportaccommodaties in Nederland.

Inmiddels maken een veertigtal bedrijven, acht onderwijs- en kennisinstellingen en 14 gemeenten deel uit van het Innovatieplatform. Zij hebben de afgelopen maanden plannen gemaakt om innovaties te versnellen ten behoeve van duurzame sportaccommodaties. 

Deze innovaties zijn technisch, financieel en organisatorisch van aard. Er gaat bijvoorbeeld gewerkt worden aan circulaire kunstgrasvelden, beter bespeelbare natuurgrasvelden, multifunctionele sportaccommodaties en sportaccommodaties als bron van water, warmte en energie. Er wordt bijvoorbeeld gewerkt aan warmteomzetting vanuit kunstgrasvelden naar energie. Binnen het platform werken de deelnemers aan de innovaties en deze kennis wordt gedeeld. 

De eerste innovaties worden in 2023 in praktijk gebracht. Tot die tijd houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en kun je duurzame innovaties binnen de sportsector vinden in de innovatie atlas die binnenkort gelanceerd wordt op Duurzame Sportsector

Wil je meer informatie over deze samenwerking, dan kun je contact opnemen met:
Richard Migchielsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 
T: 06-20995262
E: richard.migchielsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl