Spring naar content

Kabinet neemt meer regie bij inrichting Nederland (NOVI)

Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties schrijft in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes.
Het coronavirus heeft op indringende wijze duidelijk gemaakt dat bevordering en preventie van de gezondheid ook in onze leefomgeving nadrukkelijk onze aandacht en zorg moet hebben. Dit zal in de definitieve NOVI waar nodig worden aangescherpt.

Het kabinet streeft ernaar om de definitieve NOVI voor de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. Daarvoor gaat de minister op korte termijn met de Kamer in gesprek over de voorgestelde richtinggevende keuzes als aanvulling op de ontwerp-NOVI.

Bron: Kamerbrief over nadere keuzes in het kader van de Nationale Omgevingsvisie