Spring naar content

Kennissessie Innovatieplatform Duurzame Sportsector in Oost-Nederland

In juni organiseert het Innovatieplatform Duurzame Sportsector weer een kennissessie over innovatie en verduurzaming binnen de sportsector.

Na het succes van de sessies in april in Zuid-Nederland is het nu mogelijk deze bijeenkomst 27 juni bij te wonen in Oost-Nederland. De bijeenkomst wordt georganiseerd SV Zwolle. 

Wil je in één middag alles horen over sportaccommodaties als bron van warmte, water en energie of het verduurzamen van de openbare ruimte? Kom dan deze kennissessies. Je kunt daar vragen stellen aan deskundigen. Ervaringen horen uit de praktijk en nieuwe contacten opdoen. Lees via onderstaande link meer over de inhoud.

27 juni: sportaccommodaties als bron van warmte, water en energie

We geven hier een korte terugblik op de kennissessies uit april om een indruk te krijgen van de inhoud van de middagen in juni.

Voor alle vier de middagen is duurzaam en circulair aanbesteden de rode draad, daarom worden alle kennissessies geopend met een presentatie over duurzaam aanbesteden door Sophie Desmet of Wouter de Waart van PIANOo. Hoe kom je van circulaire, innovatieve doelstellingen tot een aanbesteding? Stap voor stap wordt toegelicht welke keuzes gemaakt moeten worden, wat belangrijke aandachtspunten zijn en hoe je de samenwerking hierin aanpakt.

De middagen worden afgesloten met een kenniscarrousel. Verschillende marktpartijen presenteren hun innovatieve, duurzame oplossingen en gaan in gesprek met de aanwezigen en elkaar over wat de mogelijkheden zijn om deze oplossingen toe te passen in de sportsector. Partijen die aansluiten bij deze kenniscaroussels zijn o.a. Proludic, Alba Concepts, Polyned, Exide Group en Newton Energy Solutions,

Kennissessie duurzame innovaties in de openbare ruimte
Onze alledaagse leefomgeving is de plek waar we de meeste tijd doorbrengen. Juist daar moet je worden uitgenodigd om naar buiten te gaan. Tijdens deze middag krijg je handreikingen hoe je deze openbare ruimte duurzaam, innovatief en beweegvriendelijk kan inrichten. Er worden presentaties gegeven door Wendy van Kessel, directielid bij Urhahn en Ilja van Holsteijn, manager Waarde van Sport bij Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Kennissessie verduurzamen sporthallen
Om de exploitatie van duurzame sporthallen rond te krijgen is het van belang om antwoord te geven op de vraag; Wat is de rol van de sporthal in de omgeving en wat is het maatschappelijk nut? Op deze manier kan de sporthal multifunctioneel in worden gezet. Niet alleen sporten, maar ook functies als onderwijs, zorg, welzijn en het bedrijfsleven toevoegen aan de sporthal. Hier wordt op ingespeeld in de maatregelencatalogus die door RVO op dit moment wordt otwikkeld. Hierover schuift Rik van Kraaij, penvoerder van de Routekaart Verduurzaming Sport. Ook Bas Fukken, sector manager overheid bij BBN adviseurs deelt zijn kennis over het toevoegen van maatschappelijke waarde aan sportaccommodaties. Op die manier creëer je ruimte voor investeringen. En met het toepassen van Total Cost of Ownership (TCO) bekijk je sportvastgoed vanuit een gehele levenscyclus. Dit leidt tot lager onderhoud en energie en minder sloopkosten.

Kennissessie verduurzamen zwembaden
Danny Floren, partner en projectmanager bij Synarchis geeft een presentatie over de verschillende subsidiemogelijkheden voor zwembaden. 25 Juni in Losser is er een rondleiding door zwembad Brilmansdussen en wordt toelichting gegeven op de verduurzaming door gemeente Losser. Verder worden verschillende energiebronnen voor zwembaden gepresenteerd. Wat zijn de voor- en nadelen.

 Sportaccommodaties als bron van warmte, water en energie
Hoe kunnen we sportaccommodaties inzetten als duurzame energiebron? We hebben in Nederland te maken met beperkte ruimte en behoefte aan duurzame energie. Sportaccommodaties kunnen daarin een rol vervullen door het opvangen van warmte onder kunstgrasvelden en deze beschikbaar maken voor woningen en utiliteitsbouw rond de sportaccommodatie.
Aendless en Finovi passen dit ondertussen toe o.a. in Eindhoven en Zwolle en delen de kennis en kunde over deze projecten en kunnen alle vragen beantwoorden.

Innovatieplatform Duurzame Sportsector

Om de sportsector betaalbaar en vitaal te houden voor iedereen zijn er duurzame en innovatieve oplossingen nodig. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector helpt hierbij. Het platform functioneert, sinds de oprichting in 2022, als een broedplaats voor innovatieve ideeën en als katalysator voor samenwerking. Het is een onafhankelijk samenwerkingsverband van gemeenten, Rijksvastgoedbedrijf, marktpartijen en kennis- en onderwijsinstituten. Met SportInnovator, Vereniging Sport en Gemeenten en Kenniscentrum Sport & Bewegen als initiatiefnemers.