Spring naar content

Kinderen verdienen een plezierige en veilige sportomgeving

Kinderen verdienen een sportomgeving waarin plezier en veiligheid belangrijke basisvoorwaarden zijn. In de gehele sportbranche wordt nog teveel uitgegaan van prestaties. Er moet meer aandacht komen voor de wensen en behoeften van kinderen, zodat de kans groter wordt dat ze een leven lang met plezier sporten en bewegen. De Nederlandse Sportraad (NLsportraad) pleit daarom voor het realiseren van een goed pedagogisch klimaat in 2030, voor ieder kind in elke sport en bij elke sportaanbieder in Nederland. Het advies ‘Kinderen centraal: naar een goed pedagogisch sportklimaat’ waarin deze aanbevelingen staan, is 30 maart jl door de NLsportraad aangeboden aan minister Helder. Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Sportraad.