Spring naar content

Lokale preventieakkoorden

Naast het Nationaal Sportakkoord, is vorig jaar ook het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Dit akkoord bestaat uit afspraken en maatregelen met als doel om roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik aan te pakken. Naast preventieve inzet op de drie thema’s is het belangrijkste doel om in het hele land een beweging op gang te brengen dan wel die te versterken, ook bij gemeenten. Hier zijn verbindingen te maken met het lokale sportakkoord.

Mocht er interesse zijn om lokaal de verbinding te leggen, dan kan er ook contact opgenomen worden met de helpdesk bij de VNG via lokalepreventieakkoorden@vng.nl of telefonisch bij het Klantcontactcentrum van de VNG: 070- 373 8393.

U kunt het Ondersteuningsteam Lokale Preventieakkoorden ook benaderen voor ondersteuning ter plaatse.

Voorbeelden:

  • Procesbegeleiding bij het maken van bestuurlijke en ambtelijke afspraken tussen meerdere gemeenten die willen samenwerken in een regionaal preventieakkoord. Ook interne procesbegeleiding om te komen tot een lokaal preventieakkoord is mogelijk.
  • Faciliteren van bijeenkomsten met stakeholders waarvan het wenselijk is dat deze aansluiten bij het lokaal preventieakkoord en waarmee tijdens de bijeenkomsten afspraken kunnen worden gemaakt over rollen en verantwoordelijkheden.
  • Meelezen met concept teksten van het lokaal preventieakkoord.
  • Meedenken met de integrale benadering van preventie, bijvoorbeeld door verbreding naar de aanpak van schulden/armoede en de Omgevingswet.
  • Inhoudelijke input, bijvoorbeeld vanuit een specifieke deskundigheid rond de effectiviteit van maatregelen.

Het ondersteuningsteam lokale preventieakkoorden werkt samen met het ministerie van VWS, Pharos, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), GGD GHOR en Alles is Gezondheid.

Meer informatie is hier te vinden op de website van VNG.