Spring naar content

Lokale samenwerking fundament onder Sportakkoord II

Op 14 december hebben VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en de POS het Hoofdlijnen Sportakkoord II ‘Sport versterkt’ ondertekend. Hierin zijn de ambities en kaders vastgelegd die de komende periode leidraad zijn voor het opstellen van een concreet vervolg op het huidige Sportakkoord. Lokale samenwerking is ook nu al een centraal thema. Gemeenten, sportverenigingen en ondernemers in de sport en maatschappelijke partners kunnen samen veel meer bereiken en ook sneller resultaten boeken.

Inmiddels zijn er al 346 gemeenten met een sportakkoord. Deze lokale akkoorden vormen het fundament voor het Sportakkoord II. De voorbeelden in deze gemeenten helpen daarbij.

Sportief verbinden

Het ministerie van VWS wil samen met de partners in de volgende fase vooral concrete resultaatafspraken vastleggen. De eerste stappen worden gezet op 6 februari, tijdens het congres Sportief Verbinden, dat NOC*NSF organiseert voor en met de sector.

In het sectoroverleg wordt al langer samengewerkt met ondernemers in de sport (vertegenwoordigd door het POS, Platform Ondernemende Sport). Het Platform heeft daarom ook meegetekend bij dit hoofdlijnenakkoord.

De verdere uitwerking van Sportakkoord II vindt plaats van januari t/m mei 2023. 

Zie ook de Kamerbrief Hoofdlijnen Sportakkoord II en vervolg proces. 

Bron: NOC*NSF en Ministerie van VWS

Foto bijschrift: 

Op de foto v.l.n.r.:  Gert Jan Schotanus, wethouder Alphen aan den Rijn, (namens de VSG),  Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter NOC*NSF, minister Conny Helder van VWS, Haike Blaauw (POS) , Sybrig Sijtsma, wethouder Heerenveen (namens de VNG).