Spring naar content

Lokale sportakkoorden grote stap vooruit naar meer integraal sport- en beweegbeleid

In vrijwel alle Nederlandse gemeenten (344) zijn lokale sportakkoorden gesloten. In die gemeenten werken lokale allianties, bestaande uit sportorganisaties, maar ook organisaties uit sectoren als welzijn, zorg, onderwijs en jeugd, samen aan de ambities die zij met elkaar hebben geformuleerd op het gebied van sport en bewegen. Daarmee is een belangrijke stap gezet naar meer integraal lokaal sport- en beweegbeleid. Bovendien is nooit eerder zo nauw samengewerkt tussen het nationale en lokale beleid en sportorganisaties als nu in het kader van het Nationaal Sportakkoord.

Lees het gehele nieuwsbericht op de website van het Mulier Instituut