Spring naar content

Marktconsultatie toekomstbestendige sportvelden

De gemeenten Amsterdam en Haarlem zoeken naar innovatieve oplossingen voor toekomstbestendige sportvelden. Hiervoor is een marktconsultatie opgezet. Met de inbreng van ruim 30 innovatieve ondernemers is deze afgerond. En het was een groot succes!

In de marktconsultatie vroegen ze: “Welke mogelijkheden en uitdagingen zie je om sportvelden van kunstgras te ontwikkelen, die niet vervuilend zijn en positief bijdragen aan het klimaat?” Voor dit vraagstuk gaat Amsterdam, in samenwerking met Haarlem, meerdere innovatieve oplossingen ontwikkelen en gezamenlijk inkopen op een unieke manier.

Inbreng

De grote opkomst en positieve reacties bevestigt de behoefte aan de vernieuwende manier van aanbesteden. Deze werkwijze gaat de innovatie zeker stimuleren, volgens de marktpartijen. Meer dan 30 innovatieve ondernemers gaven input aan de hand van een vragenlijst en 1-op-1 gesprekken. Hierin zijn o.a. de door hen voorgestelde oplossingen besproken. Daarbij is erop gelet, dat de partijen waarmee gesproken is, een goede afspiegeling zijn van de markt. Benieuwd naar het volledige verslag?

Bekijk de publicatie van de marktconsultatie op innovatiepartners.

Er zijn veel oplossingen, maar combineren we ze?

Uit de reacties en de enthousiaste gesprekken blijkt het dat er veel oplossingen zijn, maar dat we goed moeten kijken naar de combinatie hiervan. Daarbij worden drie belemmeringen genoemd:

  • het gebrek aan ruimte voor de oplossing
  • het financiële plaatje
  • de daarbij behorende certificering

Positief is dat de markt steeds meer toenadering zoekt: ze staan open voor iets nieuws en/of wat ze niet zelf kunnen leveren. Er liggen veel kansen op het gebied van samenwerking.

Ook werd er aangegeven dat er vanuit de overheid een opgave ligt, omdat de gestelde normen ervoor zorgen dat innovatie in Nederland wordt belemmerd. Hiervoor moeten er concessies gedaan worden aan bijvoorbeeld: de sportspecifieke beoefening van het veld, de lay-out van het veld en de sporttechnische eigenschappen.

Aanbesteding

Dit samenwerkingsproject is opgezet om samen met andere overheden, kennispartners en marktpartijen, oplossingen te ontwikkelen. Deze moeten op meerdere situaties en op verschillende locaties toepasbaar zijn. De uitkomsten zijn erg interessant en waardevol en worden meegenomen als input voor de aanbestedingsprocedure die in de zomer van 2022 van start gaat. Zo werken we toe naar toekomstbestendige kunstgrasvelden.

Doe ook mee!

Wilt u reageren op de aanbesteding of op de hoogte gehouden worden? Mail dan naar duurzamesport@amsterdam.nl. In het verslag van de marktconsultatie zullen geen wijzigingen plaatsvinden naar aanleiding van reacties, maar eventuele reacties worden wel meegenomen in de vorming van het aanbestedingsproces.

Gerelateerd: Oproep marktconsultatie voor toekomstbestendige sportvelden