Spring naar content

Meer dan 1.000 energiebegeleidingstrajecten opgestart bij sportaanbieders

Sinds begin dit jaar hebben al ruim 1.000 sportaanbieders gebruik gemaakt van de begeleidingstrajecten in verduurzaming. Dit blijkt uit het “Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2020” van het Mulier Instituut. Uit de energiescans die hierbij zijn afgenomen blijkt dat op jaarbasis het gemiddeld besparingspotentieel per sportaanbieder op elektriciteit ongeveer 35.000 KWh (6.925 euro) is en op gas ongeveer 2.000 m3 (3.564 euro) is. In de komende jaren moet blijken wat de gerealiseerde besparing is als gevolg van duurzaamheidsmaatregelen. Opvallend hierbij is dat het aantal aangevraagde BOSA subsidies flink achterblijft ten opzichte van 2019.

Lees het hele bericht van Mulier Instituut.

Lees Het Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2020.