Spring naar content

Meer samenwerking in sport- en beweegsector resultaat van 4 jaar sportakkoord

Door allerlei vormen van samenwerking zijn in de afgelopen vier jaar stappen gezet op alle zes de ambities van het sportakkoord. Dit blijkt uit de zevende rapportage van de Monitor Sportakkoord van het Mulier Instituut. Het akkoord is een vorm van samenwerkend besturen. 2022 is het laatste jaar van het in 2018 ondertekende Nationaal Sportakkoord.

Lees het complete bericht met verwijzing naar de monitor van het sportakkoord op Mulierinstituut.nl