Spring naar content

Workshop: Minder afval op jouw sportclub?

De tijd om te verduurzamen is nu, ook in de sport. Hoewel er al veel goede initiatieven lopen is de route naar een duurzame sportsector lang. Tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties op 26 april in Houten leer je welke stappen jij kunt zetten naar een groene(re) sportaccommodatie. Eén van de workshops gaat over minder afval op jouw sportclub. Waar begin je met afvalscheiding- en vermindering? En met welke wetgeving moet je rekening houden? 

Minder afval op jouw sportclub

13:30 – 13:45 uur, lezingenzaal 4
door Jennifer van Dijk en Klaas van der Sterren

Steeds meer sportverenigingen starten met het verduurzamen van hun club. Daarbij is niet alleen energiebesparing, maar ook afval een belangrijk thema. Minder afval en afval beter scheiden is het doel. Sportclubs hebben ook wettelijke verplichtingen rondom afval scheiden. Waar moet je als sportclub aan voldoen en welke wetgeving komt op je af? En als je dan aan de slag gaat met afvalvermindering en afvalscheiding, hoe doe je dat dan?

Samen met een aantal sportclubs en belangrijke sport stakeholders heeft het programma VANG Buitenshuis van Rijkswaterstaat een ‘Stappenplan voor afvalvrije sportclubs’ ontwikkeld. Daarom nemen wij jou hier in deze sessie in mee en laten we je een paar mooie praktijkvoorbeelden zien.

Je krijgt antwoord op de vragen:

  • Welke afvalregels gelden voor een sportclub?
  • Wat kun je zelf doen om je afval te verminderen?
  • Wie zijn de koplopers en wat kun je daarvan leren?

Vakbeurs Sportaccommodaties

100% focus op binnen- en buitensportaccommodaties: alles voor (ver)bouw, inrichting en beheer. Dat kun je verwachten van de Vakbeurs Sportaccommodaties. Bij de vorige editie waren 1.200 clubbestuurders, commerciële sportaanbieders en sport- of beleidsadviseurs aanwezig. Toegang is gratis, dus schrijf je vandaag nog in!