Spring naar content

Minimumbedrag voor BOSA subsidie verlaagd naar €2.500

Wanneer je als sportorganisatie gaat investeren in je accommodatie dan kun je gebruik maken van de BOSA subsidieregeling (Bouw en onderhoud Sportaccommodaties). Ook de aanschafkosten van sportmaterialen zijn subsidiabel. Deze kosten (incl. btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie. Voor investeringen op het gebied van energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie geldt 10% aanvullende subsidie, dus 30% totaal.

De minimum subsidieaanvraag van €5.000 zorgde echter voor uitsluiting van kleinere sportorganisaties omdat de minimum investering van €16.667 euro voor hen te hoog ligt. Op basis van de tussenevaluatie wordt het minimumbedrag daarom verlaagd.  Waar je voorheen minimaal €5.000 subsidie aan moest vragen, wordt dit per 1 januari 2022 verlaagd naar €2.500 euro. Daarnaast worden de aanvragen komend jaar ook sneller verwerkt.

oude situatie nieuwe situatie
Minimale investering bij 20% subsidie €25.000 €12.500
Minimale investering bij 30% subsidie€16.667 €8.333
Nieuwe situatie per 1 januari 2022

Lees het volledige artikel op de website van SWS

Van welke subsidies kun jij gebruik maken?

Om de beste investering te kunnen doen ben je vaak afhankelijk van subsidies. Hier zijn verschillende voorwaarden aan verbonden. Daarom is het van belang om in de voorbereidingsfase van je plannen goed inzichtelijk te hebben voor welke subsidies je in aanmerking komt. Welke van toepassing zijn op jouw situatie vind je in de subsidiewijzer. In een paar stappen krijg je inzicht in onder meer:

  • beschikbaar budget
  • minimale / maximale aan te vragen subsidiebedrag
  • subsidiabele kosten
  • moment van aanvragen
  • behandeltermijnen