Spring naar content

Naar een CO2-neutrale toekomst voor zwembaden

Afgelopen donderdag 6 april werd in Nationaal Zwemcentrum Tongelreep in Eindhoven naast de strijd om kwalificaties voor de wereldkampioenschappen zwemmen, gewerkt aan de verduurzaming van zwembaden. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector organiseerde de eerste in een reeks van vier inspiratiesessies over het toekomstbestendig maken van zwembaden. Gemeenten, exploitanten en marktpartijen kwamen samen om oplossingen te vinden voor de opgave waar zwembaden voor staan met het huidige klimaatbeleid en de energiecrisis. 

Toekomstbestendige zwembaden

Zwembaden staan voor enorme uitdagingen met de klimaatopgaves en de energiecrisis. Niet voor niets heeft de overheid extra aandacht voor deze sector.

Om te komen tot een toekomstbestendige zwembadsector moeten de krachten gebundeld worden en is het van belang om te weten wat we technisch gezien nu al kunnen qua verduurzaming. Welke kennis en informatie is al beschikbaar. Deze delen en bespreken we met elkaar. 

Daarnaast is het goed om te kijken naar aspecten als gedeelde verantwoordelijkheid, contractvorm en -duur. En het combineren van systemen door bronnen van water, warmte en energie te koppelen aan plekken waar behoefte is aan water, warmte en energie. Richard Migchielsen (projectleider Innovatieplatform Duurzame Sportsector): “Alle partijen hebben het nodig om  daarover met elkaar af te stemmen, samen op te trekken, te doen en ervoor te gaan.” 

Dat is wat deelnemers van de inspiratiesessie zwembaden hebben gedaan op donderdagmiddag 6 april in Eindhoven. 

Zo heeft Frits van de Sande een presentatie gegeven over de technische en geothermische oplossingen die aardwarmte kunnen leveren in de verduurzaming van zwembaden. 

Niet alleen techniek, maar ook financiële ontwikkeling is nodig om de toekomstbestendigheid van zwembaden mogelijk te maken. Danny van Floren van Synarchis gaf uitleg over de mogelijkheden van subsidieregelen voor zwembaden voor gemeenten. 

Het delen van praktijkvoorbeelden levert kwantitatieve en kwalitatieve vergroting van nieuwe technieken, processen, organisatievormen en financieringsmogelijkheden. En daar is grote behoefte aan, bleek tijdens de eerste werkconferentie uit een reeks van vier. Het was een vruchtbare aftrap waarin de nut en noodzaak van samenwerking binnen de sector duidelijk werd

Innovatie Platform Duurzame Sportsector

Circulaire kunstgrasvelden, multifunctionele open sportaccommodaties of een sportpark als energiehub. Om de sportsector sneller te verduurzamen, zijn er slimme oplossingen nodig. Daarom werken we in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector samen met gemeenten, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen aan innovaties. In negen teams wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Het overzicht van de verschillende teams en innovaties vind je hier. Deze pagina is nog in ontwikkeling. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & BewegenSportinnovator en Vereniging Sport en Gemeenten.

Lees hier alles over de teams en de pilots van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector.

Wil je meer informatie over het Innovatieplatform Duurzame Sportsector, dan kun je contact opnemen met Richard Migchielsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

T 06-20995262

richard.migchielsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl