Spring naar content

Nederlanders overwegend positief over sporten door mensen met een beperking

De Nederlandse bevolking staat, net als in 2012, in 2020 overwegend positief tegenover sporten door mensen met een beperking. Negen op de tien Nederlanders zijn van mening dat ‘iedereen, dus ook mensen met een handicap, moet kunnen sporten en bewegen’. Het echt iets voor of samen met mensen met een beperking doen, vinden Nederlanders wat lastiger. De bereidheid daartoe is wel toegenomen ten opzichte van 2012. Mensen met een beperking zelf hebben ook het idee dat Nederlanders in het algemeen positief staan tegenover hun sportdeelname, maar een deel van hen geeft aan nog onbegrip of handelingsverlegenheid bij medeburgers of -sporters te ervaren.

Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Sportonderzoek onder de Nederlandse bevolking van 16 tot en met 79 jaar. Het Mulier Instituut heeft de peiling in het voorjaar van 2020 uitgezet en vergeleken met cijfers uit 2012. Daarnaast is in de zomer van 2020 een online vragenlijst via sociale media uitgezet onder sportief actieve mensen met een beperking.

Andere resultaten zijn:

  • Twee derde van de bevolking is van mening dat de overheid meer geld zou moeten uittrekken om sport voor mensen met een handicap mogelijk te maken.
  • Ruim de helft van de bevolking is van mening dat de media te weinig aandacht besteden aan gehandicaptensport(ers).
  • Een derde van de Nederlanders is bereid te helpen als vrijwilliger. In 2020 kan ruim de helft van de Nederlanders zich voorstellen dat ze samen met mensen met een handicap gaan sporten.
  • 84 procent van de bevolking vindt het belangrijk dat mensen met en zonder handicap elkaar (kunnen) ontmoeten in de sport.
  • Ongeveer de helft van de respondenten met een beperking of chronische aandoening denkt dat mensen niet weten hoe ze met zijn of haar beperking moeten omgaan bij het bewegen of sporten.
  • Een ruime meerderheid van de respondenten met een beperking of chronische aandoening vindt het (heel) belangrijk dat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten tijdens, voor en na sportieve activiteiten. Volgens deze respondenten draagt ontmoeting bij aan een beter begrip en betere beeldvorming van mensen met een beperking.

Lees meer in de factsheet ‘Houding ten aanzien van sporten door en voor mensen met een beperking’.

Neem voor meer informatie contact op met Caroline van Lindert

Bron: Mulier Instituut