Spring naar content

Nieuwe Noord-Hollandse regeling voor verduurzaming sportaccommodaties

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 gepubliceerd. Doel van deze regeling is het stimuleren van de verduurzaming van sportaccommodaties in de provincie Noord-Holland.

Update 8 maart: Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt met het aantal aanvragen dat is ingediend. Houd deze pagina in de gaten voor verdere updates.   

De provincie geeft subsidie voor de kosten van de volgende investeringen, voor zover deze leiden tot verduurzaming van een sportaccommodatie:

  • LED verlichting;
  • zonnepanelen;
  • het aanbrengen en/of verbeteren van isolatiemateriaal.

Voor 2021 is een plafond van € 150.000 vastgesteld.

Meer informatie is te vinden op de website van provincie Noord-Holland