Spring naar content

Nieuwe sport- en beweegcijfers naar sociaaleconomisch milieu

Mede in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft het Mulier Instituut nieuwe cijfers geanalyseerd over de beweegrichtlijnen en het beweegpatroon van kinderen en jongeren. Hierbij is gekeken naar de verschillen tussen kinderen en jongeren uit verschillende sociaaleconomische milieus. Bij kinderen (4-11 jaar) is zowel gezinsinkomen als opleidingsniveau van de ouders meegenomen in de analyse. Bij jongeren (12-18 jaar) is alleen gekeken naar de onderlinge verschillen in gezinsinkomen.

Lees het complete bericht op de website van Kenniscentrum Sport.