Spring naar content

Noord-Holland verhoogt budget voor verduurzaming sportaccommodaties

In februari is de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2021 vastgesteld. Hier konden sportverenigingen tot maximaal €10.000 subsidie aanvragen voor kleine fysieke besparingsmaatregelen. Het subsidieplafond van €150.000 was binnen een week bereikt. Vanwege de grote interesse heeft provincie Noord-Holland besloten om het subsidieplafond te verhogen naar €500.000.

Lees alle informatie op de website van provincie Noord-Holland.