Spring naar content

Om tot een gezamenlijke doelstelling te komen, moet je soms afscheid nemen van elkaar.

Bij VV Brabantia organiseerde het Innovatieplatform Duurzame Sportsector een open brainstorm over de verduurzaming van multifunctionele sportaccommodaties. Gemeenten, bedrijven en adviseurs uit het team multifunctionele sportaccommodaties werkten hierin samen aan slimme oplossingen om met verduurzaming ook het maatschappelijk rendement te verhogen.  Geïnspireerd door een presentatie over de gebiedsontwikkeling van WTC- Cambuur, is het team aan de slag gegaan met vragen over eigenaarschap, integraal werken en het koppelen van verschillende thema’s binnen een complex proces van herontwikkeling.

WTC-Cambuur

De bijeenkomst startte met een presentatie van de gemeente Leeuwarden, Cambuur, RVO en adviesbureau Prodo. Zij deelden hun ervaringen uit de eerste fase in de gebiedsontwikkeling WTC-Cambuur. De centrale vraag bij deze herontwikkeling is: Hoe verhogen we het maatschappelijk rendement van sportaccommodaties en verduurzamen we deze? Dat is dezelfde vraag waar het team Multifunctionele Sportaccommodaties oplossingen voor zoekt. In de bouwfase van de gebiedsontwikkeling Cambuur zijn de thema’s energie, water en circulair leidend. In het project worden meerdere doelgroepen gehuisvest en daarmee zijn er ook direct meerdere wensen. Dat vereist een integrale aanpak. In de praktijk is duidelijk geworden dat dat niet zomaar is geregeld. Er wordt gewerkt naar een ideaal scenario en daarin komen de samenwerkende partijen tegen wat dat met zich meebrengt.
Het is een zoektocht waarin individuele belangen botsen en samengebracht moeten worden. Waarin ook duidelijk kan worden dat individuele belangen en doelstellingen bosten en maken dat partijen afhaken (zoals dat ook bij Cambuur is gebeurd) in het belang van doelstellingen van het project en de individuele partijen. Meer informatie over de gebiedsontwikkeling van WTC-Cambuur kun je vinden op deze pagina van gemeente Leeuwarden.

Duurzame multifunctionele accommodaties

Met de ervaringen, tips en tops uit Leeuwarden zijn de teamleden van multifunctionele accommodaties in gesprek gegaan. De projecten die bij de verschillende gemeenten lopen zijn vergelijkbaar (in kleinere vorm) met het proces van de gebiedsontwikkeling van WTC-Cambuur. 

“We waarderen het zeer dat zij het echte, open en kwetsbare verhaal hebben verteld, waar zaken als; onderlinge afstemming, diverse belangen, draagvlak, aanbesteding en duurzaamheid aan bod kwamen.” aldus Richard Migchielsen (projectleider van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector). “De informatie wordt meegenomen in de doorontwikkeling van de pilots. Door de kennisdeling en samenwerking binnen dit team, brengen de deelnemende gemeenten versnelling en innovatie in het proces om multifunctionele sportaccommodaties te verduurzamen en het maatschappelijk rendement te verhogen.”

Innovatie Platform Duurzame Sportsector

Circulaire kunstgrasvelden, multifunctionele open sportaccommodaties of een sportpark als energiehub. Om de sportsector sneller te verduurzamen, zijn er slimme oplossingen nodig. Daarom werken we in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector samen met gemeenten, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen aan innovaties. In negen teams wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Het overzicht van de verschillende teams en innovaties vind je hier. Deze pagina is nog in ontwikkeling. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & BewegenSportinnovator en Vereniging Sport en Gemeenten.

Lees hier alles over de teams en de pilots van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector.

Wil je meer informatie over het Innovatieplatform Duurzame Sportsector, dan kun je contact opnemen met Richard Migchielsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

T 06-20995262