Spring naar content

Onderzoek: Hoe kan RVO je helpen bij het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? 

Werk je voor een organisatie, die eigenaar is van vastgoed met een publieke of maatschappelijke functie, zoals een sportaccommodatie? Dan vraagt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) je hulp door een enquête in te vullen. Dit kost je maar 5 minuten. Doel van het onderzoek is om in beeld te krijgen hoe RVO kan helpen en ondersteunen in het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed.

In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Motivaction een onderzoek uit onder vastgoedeigenaren, vastgoedmedewerkers of andere betrokkenen bij gebouwbeheer in het maatschappelijk domein.

[yard_header title=”Ontzorgen” /]

Het doel is om te onderzoeken welke informatie en welke hulp je verwacht bij het verduurzamen van gebouwen. Met de resultaten van dit onderzoek gaat RVO aan de slag om in 2021 een passend aanbod te doen voor betrokkenen rondom het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed, bijvoorbeeld in de vorm van een ontzorgingsloket.

[yard_header title=”Routekaart%20Verduurzaming%20Sport” /]

Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed staat hoog op de agenda van beleidsmakers in de gebouwde omgeving. De betrokken sectoren hebben zelf de sectorale routekaarten voor hun sector gemaakt, zoals de Routekaart Verduurzaming Sport voor de sportsector. De rijksoverheid heeft een Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed opgericht, waarbij de sectoren Sport, Zorg, Onderwijs en Cultureel Erfgoed samenwerken. Ten behoeve van de Urgenda-klimaatzaak zijn middelen vrijgemaakt om het maatschappelijk vastgoed te ontzorgen en de onderwijs- en sportsector zijn doelgroepen voor het kabinet wat betreft Doorbouwen.

Kenniscentrum Sport & Bewegen is onderdeel van het Kennis- en innovatieplatform en draagt daarom bij aan de verspreiding van deze enquête. Wij stellen het zeer op prijs als je de enquête wilt invullen, het kost je maximaal 5 minuten. Invullen kan tot 13 juli. Alvast hartelijk dank!

Naar de enquête.