Spring naar content

Ontwikkeling Energietransitie motor gestart

De stuurgroep Routekaart Verduurzaming Sport heeft in juli 2021 haar akkoord gegeven op het voorstel van de werkgroep CO2-reductie over de realisatie van de Energietransitie motor (ETM). In de stuurgroep zijn de leden namens VSG, BSNC, POS, RVO, Kenniscentrum Sport & Bewegen, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en NOC*NSF vertegenwoordigd. 

De ETM (voorlopige werktitel) wordt een hybride online tool die clubs, gemeenten en commerciĆ«le sportaanbieders stap voor stap door het proces van verduurzaming van hun accommodatie leidt en waar gewenst ondersteunt met flexibele en facultatieve ondersteuning door adviseurs. 

Begeleidingstrajecten 

De afgelopen twee jaar zijn maar liefst 1750 gratis begeleidingstrajecten uitgevoerd. Gezien Nederland 22.000 accommodaties telt, wordt er met het ETM de volgende stap gezet in de transitie naar een sportsector dat aan de klimaatdoelen voldoet. De ETM voorziet hierin door haar hybride karakter en is daarmee geschikt om de energietransitie te helpen verbreden. Het doel hiervan is om als sportsector haar commitment aan de klimaatdoelen te onderstrepen en tegelijkertijd kostenbesparing te realiseren op het energieverbruik van sportaccommodaties.

Energietransitie motor 

De komende maanden zal de projectontwikkelaar CFP Green Buildings, in nauwe afstemming met gedelegeerd opdrachtgever NOC*NSF, werken aan de realisatie van deze nieuwe online tool, die nog dit jaar gelanceerd zal worden. Toekomstige gebruikersgroepen worden zo snel mogelijk betrokken bij het (co)creatieproces en het testen van de prototypes. Vanuit NOC*NSF zal er tijdig worden aangegeven wanneer en hoe clubs zich kunnen aanmelden om deel te nemen aan deze ontwikkel- en testfase. Voor de ontwikkeling van de ETM heeft het ministerie van VWS een extra subsidie toegekend binnen de kaders van het Routekaart Verduurzaming Sport.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben van Hardeveld, programmamanager sportaccommodaties bij NOC*NSF, via: gerben.vanhardeveld@nocnsf.nl.