Spring naar content

Oprichting Platform Ondernemende Sportaanbieders een feit

Sport en bewegen is belangrijk voor een gezonde samenleving. De maatschappelijke en economische waarde hiervan is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat is logisch, want sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, sociale contacten, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Niet voor niets sporten miljoenen Nederlanders op wekelijkse basis in verenigingsverband en bij ondernemende sportaanbieders.

POS waardevolle aanvulling sportlandschap

Om alle Nederlanders van sport en bewegen te laten genieten is het belangrijk dat het sportdomein goed vertegenwoordigd wordt en zich strategisch verenigt. Om ook ondernemende sportaanbieders een stem te geven en een gelijk speelveld te creëren in de sportwereld is het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) in 2019 opgericht. Het POS behartigt de belangen van brancheorganisaties van ondernemende sportaanbieders. Met 16 aangesloten branches die ca. 6.100 sportaanbieders vertegenwoordigen en waar ruim 8 miljoen sporters wekelijks hun sport uitoefenen, heeft het POS de afgelopen jaren wel bewezen een waardevolle aanvulling te zijn in het Nederlandse sportlandschap. Met de formalisatie van het POS als stichting op 18 juni 2021 is de officiële oprichting een feit.

AMSTERDAM – Oprichting Platform Sport Aanbieders COPYRIGHT RONALD SPEIJER

POS ondersteunt verduurzamen sportaccommodaties

Het POS is overtuigt van het belang van de verduurzaming van sportaccommodaties. Duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid legt daarmee een verbinding tussen sport een belangrijk maatschappelijk thema. Het POS ondersteunt en stimuleert de ontwikkeling van duurzame sportaccommodaties bij ondernemende sportaanbieders. Door het creëren van het eerder genoemde gelijke speelveld moet het voor elke sportaanbieder mogelijk zijn om duurzame stappen te zetten om in 2050 CO2-arm te zijn.

Meer informatie over Platform Ondernemende Sportaanbieders.