Spring naar content

Ouderen met ernstigere beperkingen ervaren knelpunten op het gebied van sporten en bewegen

Zelfstandig thuiswonende ouderen (65-plussers) zijn over het algemeen tevreden over zorg, wonen en participatie. Dit is anders voor ouderen met ernstigere gezondheidsbeperkingen en oudere Marokkaanse vrouwen. Ouderen met ernstigere beperkingen ervaren vooral meer knelpunten op het gebied van maatschappelijke participatie, zoals sporten en bewegen.

Dit blijkt uit het NIVEL-onderzoek ‘Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen: een onderzoek vanuit mensenrechtelijk perspectief’.

Bron: NIVEL