Spring naar content

Pijn en vermoeidheid grootste belemmeringen bij sporten en bewegen voor volwassenen met een beperking

De meerderheid van volwassenen (74%) en kinderen (60%) met een lichamelijke beperking ervaart bij sporten en bewegen tenminste één belemmering. Vooral volwassenen met een motorische beperking die een mobiliteitshulpmiddel gebruiken ervaren vaak belemmeringen.

Dit blijkt uit een behoeftenonderzoek onder mensen met een beperking dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport. Met behulp van een grootschalig internet panel zijn 869 volwassenen met een lichamelijke beperking en 200 ouders van kinderen met een lichamelijke beperking bevraagd over hun belemmeringen bij sporten en bewegen en behoeften bij het vinden van oplossingen hiervoor.  Voor de peiling zijn specifiek personen met een lichamelijke (motorische, visuele of auditieve) beperking die met of zonder hulpmiddel bewegen uitgenodigd.

Andere belangrijke uitkomsten zijn;

  • Een verbeterde conditie en meer sociaal contact zijn de twee grootste voordelen van sporten en bewegen voor volwassenen en kinderen met een lichamelijke beperking. Ouders noemen plezier en zelfvertrouwen ook als voordelen van sporten en bewegen voor hun kind.
  • Drie op de tien volwassenen met een lichamelijke beperking en twee op de tien kinderen met een lichamelijke beperking, ervaren financiële belemmeringen. De behoefte aan crowdfunding onder respondenten die financiële belemmeringen ervaren, is laag. Schaamte bij het vragen van donaties is daarvoor de meest voorkomende reden.
  • De helft van de volwassenen (52%) met een lichamelijke beperking sport al thuis of zou dit willen doen. De mogelijkheid om thuis te sporten is populairder bij volwassenen met een motorische beperking dan bij volwassenen met een visuele of auditieve beperking. Ook is thuis sporten populairder bij niet-sporters dan bij mensen die al sporten.
  • Een minderheid van de respondenten (18% van de volwassenen, 25% van de kinderen) heeft een sporthulpmiddel nodig. De helft van deze groep vindt de oplossing om zes maanden te sporten met gratis gebruik van de sporthulpmiddelen aantrekkelijk.

Lees het rapport ‘Behoeftenonderzoek mensen met een beperking’.

Neem voor meer informatie contact op Caroline van Lindert.

Bron: Mulier Instituut