Spring naar content

Podcast: hoe onderhoud je sportvelden op een duurzame, milieuvriendelijke manier?

Een groen sportveld zonder chemische onkruidbestrijding. Wat moet je daarvoor doen? Wat betekent het voor je huidige manier van onderhoud? En hoe kun je zelf overstappen naar milieuvriendelijk veldbeheer?

De podcast Sport Doet Groen stimuleert de verduurzaming van 10.000 sportaccommodaties in Nederland. In deze aflevering praten we over duurzaam veldbeheer, met Nico van Eerden, Fieldmanager of the Year 2021.

Fieldmanager of the year

Nico is Fieldmanager bij Gildebor en verantwoordelijk voor het veldonderhoud in Hengelo, Oldenzaal en Hof van Twente. Met 22 collega’s onderhoudt hij zo’n 100 velden. En dat allemaal op een duurzame, milieuvriendelijke manier. Fieldmanager of the Year word je namelijk niet zomaar. Daar is een hoop bevlogenheid, een gedreven team en natuurlijk een passend budget voor nodig. In deze aflevering hoor je hoe het veldbeheer bij Gildebor wordt geregeld. Maar ook wat de toekomstplannen zijn en waar je zelf kunt beginnen.

Maak het je grasplant zo comfortabel mogelijk

Als field manager ben je dagelijks bezig om het je grasplant zo comfortabel mogelijk te maken. Dat doe je naast reguliere maatregelen, zoals het maaien. Volgens Nico is daarbij met name de ondergrond belangrijk. En die verschilt natuurlijk per plaats en veld. Het goed beheren van deze velden vraagt daarom om maatwerk. Een manier om hiermee om te gaan en precies in kaart te krijgen wat de bodem waar nodig heeft, zijn bodemscans. In de analyse van de scans zie je wat de bodem nodig heeft, bijvoorbeeld qua bemesting en beregening. Het bemesten en beregenen van de velden naar behoefte draagt bij aan het einddoel van de veldbeheerders: veilig en fijn sporten op groene velden.

Minder onkruid op je sportveld

Maar wat als die groene velden worden verstoord door onkruid? Gildebor is in één keer afgestapt van chemische onkruidbestrijding. Naar aanleiding van de Green Deal heeft Nico gekeken naar alternatieven voor pesticiden. Met een uitgebreid voorstel is hij naar de gemeente Hengelo gestapt. Hij kreeg extra budget om zijn plannen uit te gaan voeren, dat was het startpunt voor een milieuvriendelijke aanpak. 

In deze aanpak ligt het accent op een gezonde groeiomgeving voor het gras. Wanneer er een paardebloem of weegbree opkomt is de verleiding groot om deze chemisch te bestrijden, maar bij Gildebor doen ze dat niet. Nico: “Door jezelf deze mogelijkheid niet te geven, moet je wel creatief worden in je oplossingen. 100% onkruidvrij ga je het niet krijgen, maar je kunt wel voor het maximaal haalbare gaan.” 

Geen pesticide, maar wat dan wel?

De ontwikkelingen staan gelukkig niet stil. Een voorbeeld hiervan is de onkruidrobot. Daarvan draaien er nu een paar in Nederland. Hoewel ze nog niet 100% effectief zijn, zitten de ontwikkelingen in een stroomversnelling. Hoe meer ze worden ingezet, hoe effectiever ze ook zullen worden. Maar fieldmanagement is meer dan het inzetten van een onkruidrobot of bodemscan. Het zijn alle facetten samen: een duurzame visie, een automatiseringsslag en het zoeken naar alternatieven. Deze combinatie maakt duurzaam veldbeheer mogelijk. 

Een kijkje in de toekomst

In de toekomst wil Nico de inzet van bodemscans uitbreiden. Momenteel renoveren hij een veld waarbij wordt gekeken naar de bezanding. Op basis van de scans wordt berekend hoeveel zand het veld waar nodig heeft. Een mooi hulpmiddel voor precieze bezanding. Daarmee kun je direct besparen.

Zo start je zelf met milieuvriendelijk veldbeheer

De tip van Nico om zelf te starten met milieuvriendelijk beheer: “Ga gewoon aan de slag, en van de automatische piloot af. Doe geen dingen omdat je ze altijd zo deed. Maar vraag jezelf steeds af: is het echt nodig wat ik doe en kan het ook anders?”

Hoewel het (bij de start) extra moeite zal kosten, is duurzaam onderhoud uiteindelijk voor iedereen beter. Extra informatie en hulpmiddelen vind je hier. Wanneer start jij?