Spring naar content

Prototypes en wetgeving als impuls om sporthallen en clubgebouwen sneller te verduurzamen

Donderdag 11 juli heeft het Innovatieplatform Duurzame Sportsector een inspiratiesessie georganiseerd. Doel van de bijeenkomst was om een beter begrip te krijgen op wat er nodig is om sporthallen, clubgebouwen en kantines door middel van innovaties sneller te verduurzamen en of het maatschappelijk rendement te verhogen.

Daarover hebben gemeenten, RVO, VSG en Kenniscentrum Sport & Bewegen samen met BBN adviseurs, Signify en de TU Delft van gedachten gewisseld. 

Vanuit BBN adviseurs kwam met name de roep om een aantal wezenlijke onderwerpen beter met elkaar te organiseren of invulling te geven. Onderwerpen als het ontwikkelen van modulaire concepten, hoe om te gaan met restwaarde, berekenen van hergebruik en losmaken van materialen. Wat wordt er in de nabije toekomst gevraagd van een adviseur? Samen toewerken naar erkende en eenduidige rekenmethodieken en het belang van een landelijk materialenpaspoort kwam aan de orde.  

Relevante onderwerpen die om invulling vragen. Vragen zijn ook; Wie is waarvoor verantwoordelijk? Wie houdt toezicht? Wie controleert? Wie borgt en handhaaft?

Het Innovation Clubhouse is een te realiseren vereniging clubgebouw dat zodanig gebouwd gaat worden dat het een manier kan zijn waarop andere clubgebouwen ook gebouwd kunnen worden. Het is een initiatief van TU Delft, KNVB (en haar partners) en de gemeente Amsterdam. Het is een plek waar innovaties getest en getoetst kunnen worden met als doel ervan te leren en de successen ook bij andere verenigingen in Nederland toe te passen. De innovaties worden gezocht binnen onderwerpen als bijvoorbeeld; klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezonde voeding, veiligheid en mobiliteit.

De RVO heeft een update gegeven over EU wetgeving die aanstaande is als het gaat om materiaalgebruik en (subsidie)regelingen waar gebruik van gemaakt kan worden. 

Tijdens de sessie is geconstateerd dat er nog veel te winnen is als het gaat over beter en integraler samenwerken. Met als uitvoering het vinden van vormen die maken dat we efficiƫnter en sneller sportaccommodaties verduurzamen.

Innovatie Platform Duurzame Sportsector

Circulaire kunstgrasvelden, multifunctionele open sportaccommodaties of een sportpark als energiehub. Om de sportsector sneller te verduurzamen, zijn er slimme oplossingen nodig. Daarom werken we in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector samen met gemeenten, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen aan innovaties. In negen teams wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Het overzicht van de verschillende teams en innovaties vind je hier. Deze pagina is nog in ontwikkeling. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & BewegenSportinnovator en Vereniging Sport en Gemeenten.

Lees hier alles over de teams en de pilots van het Innovatieplatform Duurzame Sportsector.

Wil je meer informatie over het Innovatieplatform Duurzame Sportsector, dan kun je contact opnemen met Richard Migchielsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

T 06-20995262