Spring naar content

Recordaantal aanvragen voor Erasmus+ Sport in 2023

De Europese Commissie heeft een recordaantal van 1.500 voorstellen ontvangen voor de subsidieoproep van Erasmus+Sport. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van 2022. Het wordt dit jaar dus extra spannend voor de aanvragers, nu er meer concurrentie is dan ooit.

Tot en met 22 maart konden aanvragen worden ingediend. Het Europees Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA) zal alle 1.500 aanvragen tussen maart en augustus 2023 beoordelen.  De aanvragers, onder wie ongetwijfeld ook veel Nederlandse organisaties, worden eind september 2023 op de hoogte gebracht van de resultaten. 

Het aantal aanvragen is op 27 maart gecommuniceerd door de Europese Commissie. Tijdens Sport Info Day op 30 januari is geschetst welke budgetten er per onderdeel beschikbaar zijn en op hoeveel toekenningen ongeveer wordt gerekend. De budgetten staan namelijk redelijk vast, op basis van een lump-sum financiering.

Die informatiebronnen hebben we gecombineerd in deze tabel:

Type aanvraag in
Erasmus+Sport
Aantal aanvragenBudgetGeschat aantal toekenningenSlagingskans
Samenwerkings-
partnerschappen
72338,6 miljoen12517%
Kleine samenwerkings-
partnerschappen
60010,5 miljoen 20033%
Eur. sportevenementen zonder winstoogmerk1129 miljoen1816%
Capaciteitsopbouw in de sport631 miljoen58%
Grootschalige Europese sportevenementen zonder winstoogmerk21 tot 2 miljoen150%

Over Erasmus+ sport

Met de Erasmus+Sport oproep zal de Europese Unie naar verwachting ongeveer 348 projecten financieren voor een totaalbudget van 59 miljoen euro. Los van deze centrale actie, die via ‘Brussel’ loopt, bestaat ook de nieuwe mobiliteitsactie van Erasmus+Sport. Die is bedoeld om laagdrempelig kennisuitwisseling en netwerkvorming in de breedtesport te stimuleren. Hiervoor kunnen nog aanvragen worden ingediend tot 4 oktober, bij het Nationaal Agentschap Erasmus+ in Utrecht.

De Erasmus+-acties op het gebied van sport zijn bedoeld om maatschappelijke en sportgerelateerde uitdagingen aan te pakken. Meer informatie over Erasmus+-financiering voor organisaties op het gebied van sport vind je hier.

Bron: Sport.ec.europa.eu