Spring naar content

Rotterdamse sportclubs dragen bij aan aanpak jeugdproblematiek

Rotterdamse sportverenigingen dragen steeds meer bij aan de aanpak van jeugdproblematiek. Dat laten resultaten van het project Pedagoog op de Club zien. Pedagogen zijn 250 keer geraadpleegd voor problemen met jeugdleden, sinds de start van het project in 2020. Daarnaast zijn ruim 200 clubvrijwilligers opgeleid zodat zij zelf opvoed- en opgroeiproblemen herkennen. ‘Hiermee kunnen we als vereniging het verschil maken voor jeugd.’

Zes Rotterdamse sportverenigingen krijgen extra pedagogische begeleiding. Sportpedagogen en trainersbegeleiders van Rotterdam Sportsupport zijn meerdere dagen per week aanwezig op de club. Zij ondersteunen jeugdtrainers, -coördinatoren en vertrouwenscontactpersonen. In anderhalf jaar tijd adviseerden pedagogen over 250 casussen die te maken hebben met opgroei- en opvoedproblemen. De meeste vragen gaan over druk en/of opstandig gedrag. Als gevolg van corona zijn er ook zorgsignalen zoals eenzaamheid, depressie, gebrek aan motivatie en huisvestingsproblemen waarop zij de club alert maken. Met (welzijns)partners, zoals Centrum Jeugd en Gezin, wordt vervolgens gezocht naar de juiste hulp voor deze jeugd. 

Toegankelijk 

Het project Pedagoog op de Club draagt hiermee niet alleen bij aan het veilig, kansrijk en gezond opgroeien van de jeugd. De sportverenigingen zijn tegelijkertijd een toegankelijke plek om jeugdproblematiek te signaleren. Projectleider Ineke Kalkman: ‘De sportvereniging is na thuis en school de derde plek waar kinderen de meeste tijd doorbrengen. Met een jeugdspeler die geschorst wordt om ongewenst gedrag is vaak meer aan de hand. Daarom moet je kijken naar het kind achter de jeugdspeler. Met deze aanpak willen we problemen oplossen en niet verplaatsen.’ 

Opleiding 

Weinig sportverenigingen hebben de expertise in huis om opgroei- en opvoedproblemen te signaleren. Vaak zien vrijwilligers van alles maar weten zij niet hoe hierop te handelen. Daarom worden trainers, coördinatoren en vertrouwenscontactpersonen binnen Pedagoog op de Club opgeleid en begeleid om afwijkend gedrag te leren herkennen, bespreekbaar te maken en te behandelen. Dit doen de pedagogisch adviseurs in samenwerking met trainersbegeleiders van Rotterdam Sportsupport. Inmiddels zijn ruim 200 trainers opgeleid bij de zes betrokken verenigingen. 

Het verschil maken 

Jeugdvoorzitter Marc Brugman van LMO ziet bij zijn voetbalvereniging de waarde van Pedagoog op de Club. ‘Onze trainers en vrijwilligers krijgen meer kennis en vaardigheden aangereikt’, leg hij uit. ‘Dat is goed, want ieder kind in Rotterdam heeft het recht om veilig te kunnen sporten. Daarnaast bieden we onze trainers en vrijwilligers de kans om zich te ontwikkelen op pedagogisch vlak. Daarmee kunnen we als vereniging ook weer het verschil maken.’ 

Jeugd centraal 

Rotterdam Sportsupport streeft ernaar sportverenigingen zo zelfredzaam mogelijk te maken zodat zij blijvend van betekenis zijn voor hun jeugdleden. Dit doet zij al jaren met onder meer het opleiden van vertrouwenscontactpersonen en trainersbegeleiding. Kalkman: ‘Met 215 sportverenigingen met jeugd en ruim 30.000 jeugdleden zijn er volop mogelijkheden. Jeugd verdient het om centraal te staan waarbij alle organisaties die iets voor hen kunnen betekenen goed samenwerken.’ 

Over Pedagoog op de Club 

Pedagoog op de Club is een project van Rotterdam Sportsupport. Het wordt mogelijk gemaakt door gemeente Rotterdam, die het project financiert vanuit de Herstelaanpak Rotterdam. Sterker door Jongeren. De sportverenigingen die deelnemen zijn Atomium ’61, rvv LMO, FC IJsselmonde, rv&av Overmaas, HC Feijenoord en rksv Spartaan ’20. 


Foto: Binnen het project Pedagoog op de Club krijgt de sportvereniging trainersbegeleiding (credit: Rotterdam Sportsupport)