Spring naar content

Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed klaar

Naast de Routekaart Verduurzaming Sport, is nu ook de Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed klaar. Deze routekaart bevat de aanpak voor gemeenten om in 30 jaar hun maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Uitgangspunt is ook hier het Klimaatakkoord: het reduceren van de CO₂-uitstoot met 95%. Daarnaast moeten alle gebouwen aardgasvrij worden gemaakt. De routekaart zoals gepubliceerd is vastgesteld door het VNG bestuur.

Omdat de meerderheid van de sportaccommodaties in Nederland in eigendom is van gemeenten, zal dus ook de sportsector baat hebben bij een gemeentelijke, integrale aanpak van de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. In de Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk vastgoed is dan ook aandacht voor de samenhang met de andere sectorale routekaarten, waaronder die van sport.

Lees hier het volledige nieuwsbericht van VNG

Lees hier de Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed