Spring naar content

Ruim 50% van Nederlanders veroudert behoorlijk ‘succesvol’

Van een grote groep Nederlandse 55-plussers bracht onderzoeker Almar Kok het lichamelijke, mentale en sociale functioneren over een periode van 16 jaar in kaart. Ruim de helft van deze 2.185 deelnemers aan ouderenstudie LASA lieten op tenminste zes van in totaal negen aspecten een gunstig verouderingsproces zien.
Echter, een lager opleidingsniveau, een lager beroepsniveau én een lager inkomen waren geassocieerd met een minder succesvolle veroudering.

Lees meer op de website van LASA.