Spring naar content

Ruim de helft van transgender personen maakt wel eens negatieve gedragingen mee in de sport

Veel transgender personen blijken zichzelf te kunnen zijn in de sport en een relatief veilige sportomgeving te hebben gevonden. Toch heeft meer dan de helft van transgender personen in de sport wel eens te maken gehad met negatieve gedragingen die samenhangen met hun transgender achtergrond. Eén op de vijf geeft aan wel eens nageroepen of uitgescholden te zijn.

Dit blijkt uit een online peiling onder 133 transgender personen naar hun sportparticipatie, ervaringen met acceptatie van transgender personen en ervaren veiligheid in de sport. Het Mulier Instituut heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Alliantie Gelijkspelen 4.0, die zich inzet  voor het vergroten van LHBTI-acceptatie in de sport.

Enkele andere resultaten zijn:

  • Vier op de vijf transgender personen voelen zich geaccepteerd binnen de sportvereniging/-organisatie waarin men actief is.
  • Bijna de helft van de transgender personen voelt zich weleens onveilig rondom sportgelegenheden (exclusief personen die nooit in de buurt van sportgelegenheden komen).
  • Bij vier op de vijf transgender personen is/was hun transgender achtergrond van invloed op hun sportgedrag, bijvoorbeeld door te stoppen met sporten bij een vereniging.
  • Voor zeven op de tien respondenten heeft/had sporten een positieve betekenis in relatie tot hun transgender achtergrond, bijvoorbeeld als uitlaatklep.
  • Voor bijna drie op de vijf respondenten heeft/had sport (ook) een negatieve betekenis, bijvoorbeeld omdat het een extra confrontatie met het eigen lichaam is.
  • Met name de periode van sociale en fysieke transitie van man naar vrouw, of vice versa, stelt transgender personen voor extra uitdagingen in de sport. Het moeten wisselen van kleedkamers, sportteam en/of competities gaat vaak gepaard met (angst voor) ongepaste uitlatingen en uitsluiting.

De bevindingen sluiten aan bij de resultaten van de deelstudie naar het sportgedrag en de ervaren acceptatie in de sport van homo, lesbische en biseksuele personen. Vergeleken met niet-heteroseksuele personen bij wie de genderidentiteit overeen komt met het geboortegeslacht, ervaren transgender personen deels vergelijkbare, maar deels ook specifieke belemmeringen en vormen van uitsluiting. Het is dan ook van belang om beleidsmatig niet alleen geïntegreerd (LHBTI), maar tevens specifiek in te zetten op een meer inclusief sport- en beweeglandschap en -klimaat voor transgender personen.

Lees het complete rapport sportdeelname en ervaringen transgender personen.

Neem voor meer informatie contact op met Rens Cremers.