Spring naar content

Samen aan de slag met duurzame sportaccommodaties

Vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid, hebben vijf kennisorganisaties uit
verschillende sectoren aangekondigd hun krachten te bundelen met als doel in 2030 49% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. We richten ons op vastgoed in onderwijs, sport, zorg, monumenten en musea.

Onder de naam Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed gaan we concreet aan de slag om instellingen en organisaties te helpen bij de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Wij gaan
kennis uitwisselen en innovaties bevorderen om zo bestuurders en gebouweigenaren in deze sectoren te ondersteunen.

Sportsector

Kenniscentrum Sport is een van de kennisorganisaties en gaat in directe afstemming met VSG, NOC*NSF, NL Actief, RVO en het Ministerie van VWS aan de slag. Doel is om met alle betrokken stakeholders uit de sportsector toe te werken naar een integrale aanpak die moet gaan leiden tot toekomstbestendige (CO2-arme) sportaccommodaties.