Spring naar content

Seminar Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed op 26 maart a.s.

Een derde van het energieverbruik in de gebouwde omgeving komt van niet-woningen zoals sportaccommodaties, ziekenhuizen en scholen. De maatschappelijke sectoren willen het goede voorbeeld geven en het Klimaatakkoord heeft tot doel om de CO2-uitstoot in dit deel van de gebouwde omgeving in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Om deze opgave te ondersteunen is het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed (het Platform) opgericht. Ook Kenniscentrum Sport & Bewegen maakt onderdeel uit van dit platform.

[yard_kader color=”blue”]

Webinar in plaats van seminar

RVO, Duurzaam Gebouwd en de andere leden van het Kennis en Innovatieplatform bieden op donderdag 26 maart 2020 een laagdrempelig webinar aan, dat iedereen thuis kan volgen. Om 15.00 uur start het webinar, dat eigenaren van maatschappelijk vastgoed inspireert om aan de slag te gaan met verduurzaming.

Lees verder.[/yard_kader]

Ben jij ook bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed en wil je meer hierover weten? Op 26 maart aanstaande organiseert het Platform samen met Duurzaam Bouwen het Seminar Verduurzaming Maatschappelijk vastgoed. Hier kun je ook in gesprek met de leden van het platform. NamensĀ  Kenniscentrum Sport & Bewegen is specialist verduurzaming sportaccommodaties Michael Poot aanwezig om je vragen te beantwoorden.

Meer informatie