Spring naar content

Sporters met een beperking willen vaker sporten en bewegen

Sporters met een beperking willen vaker sporten en bewegen en dat doen op een manier die bij hun beperking past.  Verder zouden sommige sporters met een beperking willen sporten en/of bewegen met mensen zonder beperking. Een deel doet dit al. Sporters met een beperking sporten en/of bewegen vooral op een ongeorganiseerde manier (alleen of met vrienden/familie). Ook sport en/of beweegt een deel tijdens therapie.

Dit blijkt uit een online vragenlijst van het Mulier Instituut die via sociale media is uitgezet onder mensen met een beperking of chronische aandoening. Het zijn vooral sporters met een beperking die de vragenlijst hebben ingevuld. Het doel van de vragenlijst was om meer inzicht te krijgen in hoe mensen met een beperking (de respondenten) sporten en bewegen en wat hen motiveert en belemmert bij het sporten en bewegen.

Andere uitkomsten zijn:

  • De respondenten sporten en bewegen om de volgende redenen: voor een betere fitheid en/of gezondheid, voor het plezier, voor het sociaal contact of als uitlaatklep.
  • Een groot deel van de respondenten ervaart vermoeidheid en gebrek aan energie vaak als belemmering bij het sporten en bewegen. Verder hebben de respondenten last van pijn of overprikkeling tijdens het sporten en bewegen. Te weinig aanbod en niet in een team kunnen sporten worden ook genoemd als belemmeringen.
  • De meerderheid van de respondenten sport/beweegt bij een sportaccommodatie (bijv. een fitnesscentrum, zwembad of sportveld) of in de openbare ruimte.

Het is van belang dat zowel sportaanbieders als beleidsmakers aandacht hebben voor de wensen en belemmeringen van sporters met een beperking om de sport- en beweegdeelname te (blijven) stimuleren en uitval te voorkomen. Sporten en bewegen voor sporters met een beperking zou aangenamer gemaakt kunnen worden door aandacht te hebben voor vermoeidheid, pijn en overprikkeling (hoe ga je daarmee om?), goede begeleiding tijdens het sporten of bewegen, meer keuzemogelijkheid (soort activiteit, niveau) en de mogelijkheid om samen te sporten en bewegen met mensen zonder beperking.

Lees de factsheet ‘Sport- en beweeggedrag van actieve mensen met een beperking’.

Neem voor meer informatie contact op met Maxine de Jonge.

Bron: Mulier Instituut