Spring naar content

Sporthulpmiddelen: beter beschikbaar en bereikbaar

In het Nationaal Sportakkoord staat de ambitie dat meer mensen een leven lang sport- en beweegplezier ervaren in een inclusieve sport- en beweegomgeving. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. Veel van hen hebben daar echter een speciaal sporthulpmiddel bij nodig, zoals een sportrolstoel of handbike. In de praktijk is dit een uitdaging: door gebrek aan kennis bij gebruikers en betrokken partijen en ingewikkelde regelgeving. Vandaag verschijnt een langverwachte Handreiking om dit proces te verbeteren en sporthulpmiddelen beter beschikbaar en bereikbaar te maken.

Lees verder op de pagina van Kenniscentrum Sport & Bewegen