Spring naar content

Sportief Verbinden

Op 23 januari vond in samenwerking met het ministerie van VWS, NOC*NSF, VSG, KNHS, Kenniscentrum Sport & Bewegen en de gemeente Amsterdam de 17e editie van het congres Sportief Verbinden tijdens Jumping Amsterdam plaats. De ruim 300 genodigden namen deel aan informatiesessies op de thema’s Routekaart Verduurzaming Sport en Sportevenementen als interventie tegen Eenzaamheid.

Startschot verduurzaming sportsector klinkt tijdens Jumping Amsterdam 2020

Vandaag heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders.
Hierin staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen. De Routekaart is in samenwerking met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen.

Verduurzaming van sport loont, want het investeren in het vrijwel CO2 neutraal maken van een sportaccommodatie kan in minder dan tien jaar worden terugverdiend en de maandelijkse energiekosten dalen direct. De kosten van een lening voor het verduurzamen van sportaccommodaties zijn gunstig, omdat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een storting van 4 miljoen doet in het Waarborgfonds Sport.

Sportief Verbinden is een uniek platform waar bestuurlijk, politiek en commercieel Nederland elkaar ontmoet, sport beleeft, en verbindt. Dat is zeker gelukt. Tijdens Jumping Amsterdam werden naast de overkoepelende Routekaart ook nog drie deelakkoorden gesloten door meer dan twintig partners: CO2 Reductie, Circulair en Milieuvriendelijk beheer. Volledig in stijl werden de Routekaart en de deelakkoorden getekend op een picknickbank, gemaakt van gerecycled kunstgras, die later geplaatst zal worden bij Atletiekbaan Elzehagen. Dit sportpark wordt in 2020 gerenoveerd tot een openbaar en duurzaam sportpark.

De directeur-bestuurder van Kenniscentrum Sport & Bewegen, Bert van Oostveen, was één van de ondertekenaars van het deelakkoord op CO2 reductie. Het Kenniscentrum heeft een team samengesteld dat nauw samenwerkt met de sportsector en adviseert, ondersteunt en eigenaren van sportaccommodaties inspireert om concrete stappen te gaan zetten. Kijk voor meer informatie op www.duurzamesportsector.nl.

Er is volop ontwikkeling gaande om de sport duurzamer en meer circulair te maken. Om deze ontwikkeling te stimuleren reikte Sportinnovator voor meer dan 4 miljoen euro aan prijzen uit die helpen bij het ontwikkelen van onder andere het Circulaire Kunstgrasveld van de toekomst, circulaire klimgrepen en het elektrocuteren van onkruiden op sportvelden. Daarnaast bereikte ook de Nationale Golf Federatie een mijlpaal met de 100ste golfbaan die het GEO-duurzaamheidscertificaat uitgereikt kreeg.

Benieuwd naar de routekaart verduurzaming sport?

Sportevenementen als interventie tegen eenzaamheid

Parallel aan de bijeenkomst over het verduurzamen van de sportsector werd vanuit het Kracht van Sport netwerk een seminar georganiseerd rondom het thema “Sportevenementen als interventie tegen eenzaamheid”. Sportevenementen worden steeds vaker ingezet als middel om maatschappelijke problemen aan te pakken. Dit seminar was een eerste verkenning of eenzaamheid, een thema dat landelijk hoog op de agenda staat, hiermee ook aangepakt kan worden. De deelnemers waren afkomstig uit de sectoren Sport en Zorg, diverse belangenorganisaties, sportbonden en evenementorganisatoren.

Kenniscentrum Sport & Bewegen verzorgde samen met Movisie een deelsessie: Wat kan een sportevenement betekenen bij de aanpak van eenzaamheid? In deze sessie werd gekeken naar wat we weten over wat werkt bij het verminderen van eenzaamheid en sociaal isolement. Vervolgens werd er met de deelnemers verkend hoe sportevenementen het beste bij kunnen dragen aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid. De Nationale Diabetes Challenge is daar als voorbeeld benoemd. Lokale groepen wandelen wekelijks en trainen voor een nationaal evenement. De deelnemers aan deze sessie gingen met praktische tips en instrumenten naar huis, waar ze direct mee aan de slag kunnen. Wil je meer weten hoe sport en bewegen helpt bij het tegengaan van eenzaamheid lees dan ook de whitepaper Eenzaamheid.