Spring naar content

Sportieve Young Urban Professionals zijn geneigd sporten en bewegen anders in te richten na versoepeling van de coronamaatregelen

Door toedoen van de coronamaatregelen misten Young Urban Professionals sporten en bewegen in groepsverband (70%), de structuur van sporten en bewegen op vaste momenten (51%) en het competitie-/wedstrijdelement (49%). Ze zijn meer gaan hardlopen, wandelen en aan yoga gaan doen. De helft van de respondenten (48%) geeft aan dat zij met hun ervaringen met sporten en bewegen opgedaan in de coronatijd, van plan zijn na het versoepelen of afschaffen van de coronamaatregelen het sporten en bewegen anders in te richten.

Young Urban Professionals zijn hoog opgeleide professionals (minimaal HBO), jongvolwassen (25-35 jaar) en woonachtig in en om de grote steden. Ze zijn een belangrijke consumentengroep in de sportsector, die nieuwe sporttrends makkelijk oppakt en verspreidt. Structurele veranderingen in sportgedrag zouden bij deze groep het eerst zichtbaar moeten zijn. Het Mulier Instituut onderzoekt of de coronacrisis leidt tot veranderingen in het sport- en beweeggedrag van deze groep ‘trendsetters’, als mogelijke voorbode van structurele veranderingen in het sporten en bewegen van de gehele bevolking.

Andere uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Het gemiddelde aantal uur per week wandelen in de vrije tijd (4,1 uur) is significant hoger vergeleken met een ‘normaal’ voorjaar zonder coronamaatregelen (2,1 uur).
  • Het gemiddelde aantal uur per week dat is besteed aan sportactiviteiten (5,3 uur) is significant lager vergeleken met een ‘normaal’ voorjaar zonder coronamaatregelen (6,1 uur).
  • Bijna twee derde (62%) heeft zich (heel) makkelijk kunnen aanpassen aan de (beperkte) sport- en beweegmogelijkheden.
  • Een kwart (26%) heeft een app zoals Runtastic of Strava als ondersteuning bij het sporten en bewegen gebruikt en had dit product niet gebruikt in een ‘normaal’ voorjaar zonder coronamaatregelen.
  • 93 procent vond het belangrijk om te blijven sporten en bewegen.

De gegevens zijn verzameld met een online vragenlijst bij 329 respondenten en 19 online interviews, en hebben betrekking op de periode 11 maart tot 15 mei 2020. Om te zien in welke mate de veranderingen in sport- en beweeggedrag blijvend zijn, wordt dit onderzoek over een half jaar herhaald.

Download de publicatie Het sport- en beweeggedrag van Young Urban Professionals tijdens de coronamaatregelen en hun verwachtingen voor de toekomst.

Neem voor meer informatie contact op met Vicky Dellas, onderzoeker bij het Mulier Instituut.