Spring naar content

Sportverenigingen en -stichtingen geven 108 miljoen euro uit aan duurzaamheidsmaatregelen

Sportverenigingen en sportstichtingen hebben in een periode van minder dan vier jaar 108 miljoen euro uitgegeven aan duurzaamheidsmaatregelen. Via de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS-regeling) hebben 1.500 sportverenigingen en 300 stichtingen voor 66 miljoen euro geïnvesteerd in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking (2016 t/m 2018). Daarnaast is in 2019 via de stimuleringsregeling bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) door sportverenigingen en –stichtingen voor 42 miljoen euro geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen, waarvan 15 miljoen euro is gesubsidieerd vanuit de BOSA-regeling.

Dit blijkt uit het ‘Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur 2019’ dat onderdeel is van de monitoring van het Nationale Sportakkoord op het thema Duurzame Sportinfrastructuur. In dit eerste jaarrapport ligt de nadruk op het bijeen brengen van de huidige kennis op dit thema, het schetsen van een uitgangssituatie en identificeren van eerste opbrengsten van het beleid. Hierbij is aandacht voor het landschap van sportaccommodaties, de duurzaamheidsopgave in de sport, aspecten van exploitatie en beheer van sportaccommodaties en de beweegvriendelijke omgeving.

Lees het hele bericht en het rapport via de website van Mulierinstituut.nl.